skip to Main Content

Bureau Ben: duurzaam en innovatief

Bureau Ben is een duurzaam en innovatief communicatiebureau. Wij zijn actief in een wereld waar een transitie gaande naar een economie die bewust omgaat met energie, natuur, materialen en mensen. Dit vraagt om een andere houding, een heldere strategie en passende communicatie. Bureau Ben helpt om te duiden waar je organisatie voor staat en deze identiteit te vertalen in een boodschap die overkomt bij medewerkers, klanten en relaties waarmee je samenwerkt.
Wij hebben een methode ontwikkeld voor het vormgeven van de communicatiestrategie: de stakeholdersaanpak. Centraal staat de dialoog met stakeholders. Dit zijn de partijen waarmee je samenwerkt. Op basis hiervan komen we me de opdrachtgever tot de beste oplossingen voor de organisatie. Je weet met elke stakeholders je nauw moet samenwerken en wie voldoende heeft aan van tijd tot tijd wat informatie.
Onze visie is dat een goede en heldere communicatiestrategie onmisbaar is in een wereld waar technische innovaties en houdingen zo snel veranderen. Onze missie is dat wij onze kennis en kunde inzetten vanuit maatschappelijke betrokkenheid, communicatieprocessen verbeteren om zo te komen tot een duurzamere wereld.

Contactgegevens

Bureau Ben
kantoor@bureauben.nl
www.bureauben.nl

Back To Top